Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 31 Dec 2016 | ރިޕޯރޓް | (1) ޚިޔާލު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ އާއި ޖަޕާނުގެ ސަތޯގެ ވާހަކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ އާއި ޖަޕާނުގެ ސަތޯގެ ވާހަކަ

ދިވެހިންގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ސަތޯގެ ނަމަކީ ދުވަހަކު ވެސް ފަނޑުވުމެއް ނެތް ނަމެކޭ ދެންނެވި ދާނެއެވެ. މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ރަސްކަން ކުރަމުން އަންނަ އެންމެ ހުނަރުވެރި އަދި އެންމެ މުހިއްމު އެއް އާލާތް ކަމަށްވާ ބުޅީގެ ބްރޭންޑަކީ ސަތޯ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 23 Dec 2016 | ރިޕޯރޓް | (0) ޚިޔާލު

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހަތިފުއްޓާއި އައްޑޫ މީދޫގެ ގުޅުން

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހަތިފުއްޓާއި އައްޑޫ މީދޫގެ ގުޅުން

ފަށައިގަތުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހަތިފުއްޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް އޮތް ގުދުރަތީ އަތޮޅު ކަމުގައިވާ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ހުޅަނގު ފަޅީގައި އޮތް ލޯފަރުފަޅުގެ (ހޯރަފުށީފަޅު) ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށެކެވެ. މި ފަރުގައި އޮތް މައި ރަށަކީ ހޯރަފުއްޓެވެ. އަލްއުސްތާޒު...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 12 Dec 2016 | ރިޕޯރޓް | (0) ޚިޔާލު

މީދޫގެ ގިނަ ތަންތަނުން ގަބުރު ފެނުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

މީދޫގެ ގިނަ ތަންތަނުން ގަބުރު ފެނުމުގެ ސިއްރަކީ ކޮބާ؟

މީދޫއަކީ އައްޑުއަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދޮށީ ރަށެވެ. ތާރީޚީ އިލްމުވެރިޔާ މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ލުތުފީ ވިދާޅުވަނީވެސް މިގޮތަށެވެ. ސައިންސްގެ އަލީގައި މިކަމުގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަކީ ދަތިކަމެއް ނޫނެވެ. މިހަގީގަތް ކޮންމެވެސްބަޔަކު ކޮންމެވެސް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 7 Sep 2015 | ރިޕޯރޓް | (5) ޚިޔާލު

ފޯޅަވަހި އޮތީ ދިވެހިންގެ ހުކޫމަތުގެ ދަށުގައެވެ

ފޯޅަވަހި އޮތީ ދިވެހިންގެ ހުކޫމަތުގެ ދަށުގައެވެ

ފޯޅަވަހީގެ ޖިއޮގްރަފީ ފޯޅަވަހި ނުވަތަ ފެހެންދީބަކީ އައްޑު އަތޮޅުގެ ދެކުނުން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ މެދު ތެރޭގެ އެކަހެރި ހިސާބެއްގައިވާ ޗާގޯސް އަކިޕެލަގޯއެވެ. މިއަކިޕެލަގޯގައި ފަސް އަތޮޅުގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ 60 ރަށެއް ވެއެވެ. ދިވެހީން ފޯޅަވައްސޭ ކިޔަނީ މުޅި ޗާގޯސް އަކިޕެލަގޯ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 9 Aug 2015 | ރިޕޯރޓް | (5) ޚިޔާލު

މިނިވަން ދުވަސް ވެސް މިއޮތީ އޮޅުވާލައިފައެވެ

މިނިވަން ދުވަސް ވެސް މިއޮތީ އޮޅުވާލައިފައެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ ބާނީއަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ދިވެހިން ކުރި މަސައްކަތުގެ މޭސްތިރިއަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އެ މިނިވަންކަން ލިބުނު އިރު ގައުމުގެ ހުންގާނުގައި ހުރީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ މި ހުރިހާ ސުވާލުތަކެއްގެ ޖަވާބުގައި އެންމެންވެސް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 4 Aug 2015 | ރިޕޯރޓް | (0) ޚިޔާލު

الأوهام لعقل غير مستقر – ނަޝީދުގެ ވެރިކަމާއި އައްޑޫ 4

الأوهام لعقل غير مستقر – ނަޝީދުގެ ވެރިކަމާއި އައްޑޫ 4

އައްޑޫ ބޮޑު ހުޅާއި އޭގެ ސަބަބުތައް ފެބްރުއަރީ އަށެއް 2012އިގެ ބޮޑު ހުޅަކީ އައްޑޫ ތާރީޚު ބަދަލުކޮށްލި ހުޅެކެވެ. އެއީ އައްޑޫ ދެކިފައިނުވާފަދަ ނުރައްކާތެރި ހުޅެކެވެ. މިއީ ކުއްލިއަކަށް ދިމާވި އެކްސިޑެންޓެއް ނޫނެވެ. މިއީ ބަޔަކު ގަސްތުގައި ޖެހި ހުޅެކެވެ. މިހުޅުގެ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 4 Aug 2015 | ރިޕޯރޓް | (0) ޚިޔާލު

الأوهام لعقل غير مستقر – ނަޝީދުގެ ވެރިކަމާއި އައްޑޫ 3

الأوهام لعقل غير مستقر – ނަޝީދުގެ ވެރިކަމާއި އައްޑޫ 3

ނަޝީދާއި އީކުއޭޓަރު ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް ހެއްދެވުމަށްފަހު އެތަނަށް ނަޝީދު ދެއްވި ނަމަކީ އިކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ އީސީސީ އެވެ. އެތަނުގައި ބާއްވާ ސާކް ސަމިޓު ނަޝީދު ޕްރޮމޯޓު ކުރެއްވީ ދެކުނު ހެމިސްފިއަރގައި ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ ސާކު ސަމިޓު ކަމުގައެވެ. ދެކުނު...

އިތުރު ތަފްޞީލް