Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 16 މެއި 2016 | ބިދޭސީ ޚަބަރު | (0) ޚިޔާލު

ތައިމޫރާއި ގުޅިފައިވާ ކުށުވެރިކަން ނުވަތަ އިއްތިފާގު

ތައިމޫރާއި ގުޅިފައިވާ ކުށުވެރިކަން ނުވަތަ އިއްތިފާގު

މީލާދީން ސާދަ ވަނަ ގަރުނުގައި މެދުތެރޭ އޭޝިއާގައި ގަދަފަދަ ޖައްބާރު ވެރިކަމެއް ހިންގި ތައިމޫރަކީ ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގައި މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ އެންމެބޮޑު ޖައްލާދެވެ. ތައިމޫރުގެ ރަސްކަމުގެ މައިރަށަކީ ސަމަރުގަންދެވެ. އެއީ މިހާރުގެ އުޒްބެކިސްތާނެވެ. ތައިމޫރަކީ ނަމުން...

އިތުރު ތަފްޞީލް