Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 7 Sep 2015 | ސިޓީ | (1) ޚިޔާލު

ރިހުމާއި އުދާހުގެ ސިޓީ

ރިހުމާއި އުދާހުގެ ސިޓީ

ހަވަރު ތުންފުއްސަށް ހެޔޮ ދުއާ ސަލާމް ގިނިދުށް މީހާ ރަތްމަލަށް ބިރުގަތް ފަދައިން އަހަރެންވެސް ކަލޭދެކެ ބިރު ގަނެއެވެ. ނުބީހެންޏާ ކަނޑާހަމައޭ ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން މަގޭ ހަޔާތުގެ ހަފޮޅުން އެތެރެވާން ކަލޭ ފޮނުވި ރޮކެޓުވީ ކަޅިފުށީ ކަލޭގެ ޖެހި ކޮކަޑިއަށެވެ. އެހެނަސް ހުރިހާ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 12 Oct 2012 | ސިޓީ | (0) ޚިޔާލު

ހިތުގެ ހާލަތު ބުނެދިން ސިޓީ

ހިތުގެ ހާލަތު ބުނެދިން ސިޓީ

ފުރާނައަށް ވުރެވެސް ލޯބިވާ އާފާގުއެވެ. ކަލާއާއި އަހަރެން ދެމީހުން އެންމެ ފަހަކަށްވާން އެއްބަސްވެފައިވާ އުފާވެރި ބައްދަލުވުމަށް އަހަރެންނަށް ނުދެވުމުން ކަލާއަށް ލިބޭނީ ވަރަށްބޮޑު ހައިރާން ކަމަކާއި ނުތަނަވަސް ކަމެއްކަން އަހަރެންނަށް އެގެއެވެ. އަދި އެއިގެފަހުން...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 9 Oct 2012 | ސިޓީ | (0) ޚިޔާލު

ސުވާދީބު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ތާރީޚީ ސިޓީ

ސުވާދީބު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ތާރީޚީ ސިޓީ

ތިރީގައި އެވަނީ ސުވާދީބު ސަރުކާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އަފީފު ދީދީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓައިމްސް އޮފް ލަންޑަން ނޫހުގެ އެޑިޓަރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގެ ޚުލާސާ ތަރުޖަމާއެކެވެ. ޓައިމްސް އޮފް ލަންޑަނުގައި މި ސިޓީ ޝާއިއު ކޮށްފައިވަނީ 25 މެއި 1959 ގައެވެ. ޓައިމްސް ނޫހުގެ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 1 Sep 2012 | ސިޓީ | (0) ޚިޔާލު

ޖިންސުއްލަތީފުންނަށް އިބްރަތެއް

ޖިންސުއްލަތީފުންނަށް އިބްރަތެއް

އަހަރެންނަކީ ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށަކަށް އުފަން އަންހެން ކުއްޖަކީމެވެ. އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން، އަހަރެން މާލެއަށް ކިޔަވަން ފޮނުވީ ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދު ތަކަކާއި އެކުގައެވެ. އެހެން ކަމުން އަޅުގަނޑުވެސް އައީ އަޅުގަނޑުގެ ތަޢުލީމީ ހަޔާތް ކާމިޔާބު ކުރުމަށްޓަކައި ހިތްވަރާއި...

އިތުރު ތަފްޞީލް