Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 23 Aug 2012 | މީދޫ ބޯދާ ދަރިކޮޅު | (0) ޚިޔާލު

އައްދުރަރުލްފާޚިރާ ފީ މަޢުރިފަތިލްއަންސާބިލްމުތަނާޘިރާ-1

އައްދުރަރުލްފާޚިރާ ފީ މަޢުރިފަތިލްއަންސާބިލްމުތަނާޘިރާ-1

ޙަމްދާއި ޝުކުރުހުރީ މައިންބަފައިންނަށާއި ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށާއި ރަހިމުގެ ގުޅުން ކަނޑައިނުލުމަށް އަމުރު ކުރެއްވި ގަދަކީރިތި ވަންތަ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށެވެ. ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަނީ ނަސަބުގެ ގުޅުން ދަމަހައްޓަންވީގޮތުގެ...

އިތުރު ތަފްޞީލް