Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 24 Feb 2017 | ކޯގަންނު ޤަބްރުސްތާން | (0) ޚިޔާލު

އާސާރުފޯބިއާގެ ޝިކާރައަކަށް ކޯގަންނު

އާސާރުފޯބިއާގެ ޝިކާރައަކަށް ކޯގަންނު

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހެއްގެ އަސްލާއި ނަސްލު ބުނެދެނީ ތާރީޚެވެ. އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅު ބައްޓަންވެ ކުލަޖެހެމުން އައިސްފައިވަނީ ނަސްލާއި ގައުމިއްޔަތާއި އެޔާއި ގުޅިފައިވާ ސަގާފަތުގެ މަތީގައެވެ. މުޖުތަމައުތަކުގެ ފެށުމާއި މިއަދު ވާސިލްވެފައިވާ ހިސާބާއި މިހިސާބަށް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 27 Sep 2012 | ކޯގަންނު ޤަބްރުސްތާން | (2) ޚިޔާލު

މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު

މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު

ތައާރަފު މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަކީ އައްޑު އަތޮޅު މީދޫ ގައި ފުރަތަމަ އިސްލާމްދީން ޤަބޫލްކޮށްގެން ތިބި މުސްލިމުން މަރުވުމުން އެމީހުން ވަޅުލުމަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން އުފެދުނު ތަނެކެވެ. އެއީ މީގެ 900 އަހަރު ކުރިން ކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވެއެވެ. ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނު އޮތީ...

އިތުރު ތަފްޞީލް