Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 17 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

އާރޭފެ ހުސައިނު ޖަގަޑާގައި ކުށްވެރިވި މީހުން މިނިކާރާއްޖޭގައި 2

އާރޭފެ ހުސައިނު ޖަގަޑާގައި ކުށްވެރިވި މީހުން މިނިކާރާއްޖޭގައި 2

އަލިބެއްޔާގެ މޫސައިދިގެ ދައުރު ސުވާދީބު ދައުލަތް 1963 ގެ ސެޕްޓެމްބަރުގައި އުވި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދަށަށް ދިޔައިރު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އައްޑޫއާ ހަވާލުވާނެ މީހަކު ނެތެވެ. މާލެއިން މީހަކު ނުފޮނުވައެވެ. އަފީފު ފުރާވަޑައިގަތީ އަތޮޅު ހިންގެވުން ވަކި މީހަކާ ހަވާލު...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 17 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

އާރޭފެ ހުސައިނު ޖަގަޑާގައި ކުށްވެރިވި މީހުން މިނިކާރާއްޖޭގައި 1

އާރޭފެ ހުސައިނު ޖަގަޑާގައި ކުށްވެރިވި މީހުން މިނިކާރާއްޖޭގައި 1

ވާހަކައަށް ތަންހޯދައިލުން މިއީ އައްޑޫ ހިތަދޫގައި 1964 ވަނަ އަހަރު ހިގައިދިޔަ ވަރުގަދަ ހަމަނުޖެހުމަކާއި ގުޅިގެން އެރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން 79 މީހަކު ރަށުން ވަކިކުރެވި އަރުވައިލެވި އޭގެތެރެއިން ބައެއް މީހުން ބެހިގެން އަންޒަމާނުކަރަ (މިނިކާރާއްޖެ) އަށް ދެވި ހާލުގައި...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 31 ޖުލައި 2017 | ވާހަކަ, ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 7

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 7

ސިލޯނުން ފުރައިގެން މެރިނަރުބޯޓު ދަތުރުކޮށްފައި އައިސް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެވުނުތަނާ މަތިންދާބޯޓެއް ބޯމަތީން ދެތިން ބުރު އަޅައިފިއެވެ. މިކަމާ ބިރުން މީސްތަކުން އުޅެގެންފިއެވެ. އެއީ ބަންގާޅުގެ މިނިވަންކަމުގެ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރެވެ. އެހެންވީމާ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 28 ޖުލައި 2017 | ވާހަކަ, ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 6

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 6

ހުސައިން މަނިކުފާނުގެ ޝަކުވާ އަޑުއަހާން ހުރެފައި އުޅަނދުގައި ހުރި އިސްމީހާ ބުންޏެވެ. ގިނަދުވަސްތަކެއްނުވެ ކަލޭމެން ރާއްޖެ ފޮނުވައިލަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން މަދެނަހުރީމެވެ. ލަސްވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލިބޭންޖެހޭ ޖަވާބު ނުލިބިގެންނެވެ. މަނިކުފާނު ބުންޏެވެ....

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 22 ޖުލައި 2017 | ވާހަކަ, ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 5

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 5

އެދުވަހުގެ އިރުއޮސްފުހުމާއި ދާދިގާތްވެފައިވަނިކޮށް ކުޑަކުޑަ މަތިންދާބޯޓެއް ބޯމަތީން ދެތިން ބުރު އަޅާލައިފައި ގެއްލިއްޖެއެވެ. ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން އެންމެ ގަދަވެގެންއައި ވަގުތު ބައްތިއެއްގެ އަލި ފެންނާން ފަށައިފިއެވެ. އަލި އަަންނަނީ ކައިރިވަމުންނެވެ. އެއީ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 17 ޖުލައި 2017 | ވާހަކަ, ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 4

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 4

މޫސުން ރަނގަޅުވެ ކަނޑު މަޑުވެއްޖެއެވެ. މަސްބޭނެން ފަށައިފިއެވެ. ކަނޑުމަސް ކެވޭންފެށި ގައިގައި ވަރުޖެހި ހިތްވަރު ލިބޭން ފަށައިފިއެވެ. ދިރިހުރުމުގެ އެދުން އާވާން ފަށައިފިއެވެ. ކައިގެން ބާކީވާ މަސް އެކިގޮތްގޮތް ހަދައިގެން ފަހަށްވެސް ރައްކާކުރާން ފަށައިފިއެވެ....

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 14 ޖުލައި 2017 | ވާހަކަ, ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 3

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 3

ދެވޭނުދެވޭ ދިމާލެއް ނޭގި ވައިހުރިގޮތަކަށް ބޯޓުދުއްވާން ފެށިތާ ހަތަރުފަސް ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ބޯފެން ހުސްވެ ފެނަށް ޖެހިއްޖެއެވެ. ބޯފެން އަޅާފައިހުރި ފީފާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފީފާއެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ފީފާއެއް ހުސްވެއްޖެއެވެ. އެއްފީފާގެ ފުލުގައި ކުޑަކުޑަ...

އިތުރު ތަފްޞީލް