Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 9 ޖުލައި 2017 | ތިމާވެށި | (2) ޚިޔާލު

މީދޫ ގަނޑޮވަރިފަންނުގެ ވެށި

މީދޫ ގަނޑޮވަރިފަންނުގެ ވެށި

ނޯޓް : މިލިޔުމަކީ ރަށުގެ މާހައުލުގެ ޚާއްސަ ތަންތަނާއި އެތަންތާގައި ހިމެނޭ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ދިރުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމަކަށްވާތީ އެފަދަ ޚާއްސަ ނަންތައް ރަށުމީހުން ކިޔައި އުޅޭ ގޮތަށް ބޭނުންކޮށްފައި ވާނެއެވެ. އެއީ އެބަސްތައް ރައްކާ ކުރުމާއިއެކު ރަށުގެ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 31 ޑިސެމްބަރ 2016 | ރިޕޯރޓް | (1) ޚިޔާލު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ އާއި ޖަޕާނުގެ ސަތޯގެ ވާހަކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ އާއި ޖަޕާނުގެ ސަތޯގެ ވާހަކަ

ދިވެހިންގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ސަތޯގެ ނަމަކީ ދުވަހަކު ވެސް ފަނޑުވުމެއް ނެތް ނަމެކޭ ދެންނެވި ދާނެއެވެ. މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ރަސްކަން ކުރަމުން އަންނަ އެންމެ ހުނަރުވެރި އަދި އެންމެ މުހިއްމު އެއް އާލާތް ކަމަށްވާ ބުޅީގެ ބްރޭންޑަކީ ސަތޯ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 13 މާޗް 2016 | ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ތިންވަނަ އަށް ހިނގި އެންމެބޮޑު ކަނޑުމަތީ ކާރިސާ

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ތިންވަނަ އަށް ހިނގި އެންމެބޮޑު ކަނޑުމަތީ ކާރިސާ

ދުނިޔޭގެ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ތިންވަނަ އަށް ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ކަނޑުމަތީ ކާރިސާ ހިނގާފައިވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު (އެކްސްކުލޫސިވް އިކޮނޮމިކް ޒޯން) ގެ ތެރޭގައި. • މިކާރިސާ ހިނގާފައިވަނީ 1944 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ  12 ވަނަ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 10 ފެބްރުއަރީ 2016 | ކޮލަމް | (3) ޚިޔާލު

ގައުމީ ހިތުގެ އިލްތިމާސް

ގައުމީ ހިތުގެ އިލްތިމާސް

ޒަމާނީ ތަރައްގީއާއި ތަމައްދުނުގެ އައު ބާބެއް އަވަށްޓެރި ގައުމު ތަކުގައި ހުޅުވިގެން ދިޔަ ހިނދެވެ. އެއާއި އެކު އެޤައުމުތަކުގެ ނަންތައް މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔަ ހިނދެވެ. ތަހްޒީބާއި ތަރައްގީގެ މަގުގައި ވާދަ ވެރިކަމާއި އެކުގައި އެއްގައުމު އަނެއް ގައުމަށް ފައި ހަމަ ކުރަމުން ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 15 އޮކްޓޯބަރ 2015 | މީދޫ އާސާރީ މިސްކިތްތައް | (9) ޚިޔާލު

މީދޫ މޫސާގެފަންނު މިސްކިތުގެ ވަނަވަރު

މީދޫ މޫސާގެފަންނު މިސްކިތުގެ ވަނަވަރު

މުސްކުޅި މޫސާގެ ފަންނު މިސްކިތް މޫސާގެ ފަންނު މިސްކިތަކީ މީދޫގެ ބޯދާ މިސްކިތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނުނު ނަމަވެސް ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މިސްކިތެކެވެ. ބޯދާ މިސްކިތްތަކުގެ ވަނަވަރު މީދޫގެ ތާރީޚާއި ބެހޭ އެކިއެކި ލިޔުން ތަކުން ފުދޭ މިންވަރަކަށް އެނގެން ހުރެއެވެ. އެހެން...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 | ރިޕޯރޓް | (5) ޚިޔާލު

ފޯޅަވަހި އޮތީ ދިވެހިންގެ ހުކޫމަތުގެ ދަށުގައެވެ

ފޯޅަވަހި އޮތީ ދިވެހިންގެ ހުކޫމަތުގެ ދަށުގައެވެ

ފޯޅަވަހީގެ ޖިއޮގްރަފީ ފޯޅަވަހި ނުވަތަ ފެހެންދީބަކީ އައްޑު އަތޮޅުގެ ދެކުނުން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ މެދު ތެރޭގެ އެކަހެރި ހިސާބެއްގައިވާ ޗާގޯސް އަކިޕެލަގޯއެވެ. މިއަކިޕެލަގޯގައި ފަސް އަތޮޅުގެ މައްޗަށް ހިމެނޭ 60 ރަށެއް ވެއެވެ. ދިވެހީން ފޯޅަވައްސޭ ކިޔަނީ މުޅި ޗާގޯސް އަކިޕެލަގޯ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ޣަންގާ ދޫންޏަކަށްވެސް ތަގުދީރު ބަދަލެއް ނުކުރެވުނެވެ

ޣަންގާ ދޫންޏަކަށްވެސް ތަގުދީރު ބަދަލެއް ނުކުރެވުނެވެ

ޣަންގާ އަކީ ސުލައިމާނުގެފާނުގެ ދަރުބާރުގެ ދޫނި މަންދޫބުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސް އެއްމަންދޫބެވެ. އެއްދުވަހަކު ޣަންގާ އިނީ ދަރުބާރުގައެވެ. އެވަގުތު އުޑުން ޚަބަރު ގެނެސްދޭ ޖިންނީންގެ ވަފުދެއް ވަރަށް ޚާއްސަ ޚަބަރަކާއިގެން އަތުވެއްޖެއެވެ. އެޚަބަރަކީ މައުރިބުގެ...

އިތުރު ތަފްޞީލް