Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 23 Dec 2016 | ރިޕޯރޓް | (0) ޚިޔާލު

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހަތިފުއްޓާއި އައްޑޫ މީދޫގެ ގުޅުން

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހަތިފުއްޓާއި އައްޑޫ މީދޫގެ ގުޅުން

ފަށައިގަތުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހަތިފުއްޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް އޮތް ގުދުރަތީ އަތޮޅު ކަމުގައިވާ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ހުޅަނގު ފަޅީގައި އޮތް ލޯފަރުފަޅުގެ (ހޯރަފުށީފަޅު) ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށެކެވެ. މި ފަރުގައި އޮތް މައި ރަށަކީ ހޯރަފުއްޓެވެ. އަލްއުސްތާޒު...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 1 Feb 2016 | މީހުން | (0) ޚިޔާލު

އަލްގާޒީ މަހުމޫދު ރަންފުތު ފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނު

އަލްގާޒީ މަހުމޫދު ރަންފުތު ފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނު

ގާޒީ މަހުމޫދު (ރަންފުތު ފަނޑިޔާރުތަކުރުފާނު)ގެ ބައްޕައަކީ މީދޫ ކަޅިހާރު ދޮންސީދި ކަލޭގެ ދި ބޮޑު ދޮންދަލިކާނލެގެ ފުތް ކަޅިހާރު ދޮންބުއި ނާއިބުކަލޭގެ އެވެ. މަންމައަކީ މުލަކު ދޮންމަރިޔާ އެވެ. މިހާރުވެސް މީދޫގައި އެހެރަ މަރިޔާގެ އަކީ މި ދޮންމަރިޔާއަށް ނިސްބަތް ކުރެވޭ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 30 Jan 2016 | ތާރީޚް | (1) ޚިޔާލު

ހިމިއްޗާއި ބޮޑު ދެކުނުގެ ގުޅުން

ހިމިއްޗާއި ބޮޑު ދެކުނުގެ ގުޅުން

ނިލަންދެ އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމިއްޗަކީ އައްސުލްތާނު މުހައްމަދު ގިޔާސުއްދީނުގެ ދަރިކަލުން އަލްއަމީރު އިބްރާހިމް ފާމުލަދޭރިކިލެގެފާނު އަރުވާލެވުނު ރަށެވެ. އައްސުލްތާނު މުހައްމަދު ގިޔާސުއްދީން ޝަހީދުކޮށްލުމަށް ފަހު އެ ރަދުންގެ ތުއްޕުޅު ދަރިކަލުން އަބްދުﷲ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 29 Jan 2016 | މީހުން | (1) ޚިޔާލު

އަލްގާޒީ އިސްމާއީލް ބަހާއުއްދީން

އަލްގާޒީ އިސްމާއީލް ބަހާއުއްދީން

އަލްގާޒީ އިސްމާއީލް ބަހާއުއްދީނަކީ މީދޫ އަލްގާޒީ އިބްރާހިމް މަޖުދުއްދީނު ފަނޑިޔާރުތަކުރުފާނުގެ އެންމެ ދޮށީ ދަރިކަލުންނެވެ. ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރީގައި އެއީ މީދޫ ދެށެނާގެ އިސްމާއީލް މަނިކެވެ. އިސްމާއީލް ބަހާއުއްދީނުގެ މަންމައަކީ މީދޫ ދޮންއާބުގޭ ސިއްކަ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 28 Jan 2016 | މީހުން | (0) ޚިޔާލު

އަލްގާޒީ މޫސާ ބަދުރުއްދީން (އައިސާދަރު މޫސާ ބެއްޔާ)

އަލްގާޒީ މޫސާ ބަދުރުއްދީން (އައިސާދަރު މޫސާ ބެއްޔާ)

އަލްގާޒީ މޫސާ ބަދުރުއްދީނަކީ އައްޑޫ މީދޫ ގަނޑުވަރު އަލްޚަތީބު ހުސައިން ތަކުރުފާނުގެ ދަރިދަރިކަލުންނާއި ދަރިދަރިކަނބަލުން ކުރެ އެންމެ ކީރިތި އަދި އެންމެ މޫރިތި ދަރިކަލެވެ. މިއީ ފަޒީލަތުއްޝައިޚު ހުސައިން ސަލާހުއްދީނުގެ ވިދާޅުވުމެކެވެ. ގާޒީ މޫސާ ބަދުރުއްދީނާއި...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 27 Jan 2016 | މީހުން | (0) ޚިޔާލު

އަލްފަގީހުލް ޚަތީބު މޫސާ (މީދޫ އެދުރުތަކުރުފާނު)

އަލްފަގީހުލް ޚަތީބު މޫސާ (މީދޫ އެދުރުތަކުރުފާނު)

އަލްފަގީހު މޫސާ (މީދޫ އެދުރުތަކުރުފާނު) އަކީ ތާރީޚީ ބައިކުރުމަކުން ބައިކުރާނަމަ މީދޫގެ ފަހުގެ ތާރީޚުގެ ބައްޕަ ކަމުގައި ބަލަން ޖެހެއެވެ. މީދޫގެ ތާރީޚު ބެހިގެންވަނީ މައިގަޑު ތިން ބަޔަކަށެވެ. އެއީ ޔޫސުފު ނާއިބުގެ ދައުރުން ފެށިގެން ޝަމްސުއްދީނު ބޮޑު ފަނޑިޔާރާއި ހަމަޔަށް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 26 Jan 2016 | މީހުން | (0) ޚިޔާލު

އައްޝައިޚު އަލްގާޒީ އެޅެގޭ އަލީ ދީދީ

އައްޝައިޚު އަލްގާޒީ އެޅެގޭ އަލީ ދީދީ

އައްޝައިޚު އަލްގާޒީ އަލީ ދީދީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ލިސްޓުގައި ވާގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 45 ވަނަ އުއްތަމަފަނޑިޔާރެވެ. އޭނާއަކީ އައްޑުއަތޮޅު މީދޫ ގަނޑުވަރު އައްނާއިބު ހަސަންދީދީގެ ދަރިކަލެކެވެ. މި އަލީ ދީދީ އަށް އައްޑޫ މީދޫ އެޅެގޭ އަލީ ދީދީއޭ ވެސް ކިޔައެވެ....

އިތުރު ތަފްޞީލް