Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 13 އޯގަސްޓް 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކަޅިހާރި އޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 3

ކަޅިހާރި އޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 3

ވީހާވެސް އަވަހަށް ހިކިފަސްތަނެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި މިގޮތްމަތީން ދުއްވާތާ މަހެއް ފާއިތުވެއްޖެއެވެ. ބައެއްދުވަސްދުވަހު މަސްބޭނުން އޮވެއެވެ. ވިއްސާރަވެ ކަނޑުގަދަވީމާ އަރަގުވަނީއޭ ހީވާފަހަރު އާދެއެވެ. އަނބިދަރީންނާއި ބައްދަލުވުމުގެ އުއްމީދު ކެނޑި މަރުއައިސް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 12 އޯގަސްޓް 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކަޅިހާރި އޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 2

ކަޅިހާރި އޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 2

ހުވަދޫކަނޑު ދުވާން ފެށިއިރު ކުރިއަށްދަނީ ގަޑިއަކު ދެތިން މޭލެވެ. ވަޔާއި އޮއި ހުރިނެތްގޮތާއި ރިޔަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައިފައި އެޅެގޭ އޮޑި ފިޔަވައި އަނެއް ފަސް އޮޑި ދަތުރުކުރީ ސީދާ އުތުރަށެވެ. އެޅެގޭ އޮޑި ދަތުރުކުރީ ކުޑައިކޮށް އިރުއުތުރަށެވެ. އިރުއޮއްސުމާ ހަމަޔަށް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 11 އޯގަސްޓް 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކަޅިހާރި އޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 1

ކަޅިހާރި އޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 1

މިއީ ކަޅިހާރި އޮޑި ބެހުނު ވާހަކައެވެ. ކަޅިހާރި އޮޑިޔޭ ކިޔަނީ އޮޑީގެ ސިލްސިލާއަކަށެވެ. މި ސިލްސިލާގައި ހިމެނެނީ ތިން އޮޑިއެވެ. މިތަނުން ފުރަތަމަ އޮޑިޔަކީ މީދޫ ކަޅިހާރި އަހުމަދުދީ ބެންނެވި އޮޑިއެވެ. މި އަހުމަދުދީދީއަކީ ގަނޑުވަރު ހަސަންދީދީ ކަޅިހާރި މެދުބީފާނާއި...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 1 ޖުލައި 2017 | ކޮލަމް | (1) ޚިޔާލު

މޭޔަރު ސޯބެގެ މަރުކަޒުކުރުމުގެ ބާބު 1

މޭޔަރު ސޯބެގެ މަރުކަޒުކުރުމުގެ ބާބު 1

އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތްގޮނޑިވެސް ކާމިޔާބުކުރީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. މުޅި އަތޮޅުގައިވެސް އޮތީ އެމްޑީޕީގެ ރޫހެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ކަމުދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ ޝިއާރުތަކާއި ގޮވުންތަކެވެ. މީގެ މާނަޔަކީ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 19 ޖޫން 2017 | ތިމާވެށި | (0) ޚިޔާލު

ބޮޑުދޮންވެލިގަޑު

ބޮޑުދޮންވެލިގަޑު

ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގެ އުތުރުކޮޅުން ފެށިގެން ހޭޅިފަށާއި ދޭތެރޭގައި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއްވަރުގެ ހުސްތަންކޮޅެއް އޮވެއެވެ. ގާތްގަޑަކަށް ފަންސާސްހާސް އަކަފޫޓުގެ މިތަންކޮޅަށް ކިޔައިއުޅެނީ ބޮޑުދޮންވެލިގަޑެވެ. މިތަންކޮޅުގައި ވިނައެއް ނުހުރެއެވެ. ހުންނަނީ މުޅިންވެސް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 30 މެއި 2017 | ކޮލަމް | (0) ޚިޔާލު

ފިތުނައިގެ ދޮރާއްޓަކީ މިއީއެވެ.

ފިތުނައިގެ ދޮރާއްޓަކީ މިއީއެވެ.

މީދޫގައި ހުންނަ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ދެކުނު ފަރާތުން ހުޅުދޫ މީހުން ވަދެނުކުމެ ހެދުމަށް ޚާއްސަ ދޮރާއްޓެއް ގާއިމުކުރެވިފައިވާކަން އެނގޭހެއްޔެވެ؟ ނޭގެންޏާ ދަންނާށެވެ. ސިއްހީ މަރުކަޒާއި އަތޮޅުމަދަރުސާއާ ދޭތެރޭގައި އޮންނަ މަގަށްވާ ގޮތަށް އާ ދޮރާއްޓެއް ވަނީ ކަނޑައިފައެވެ....

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 30 މެއި 2017 | އެޑިޓޯރިއަލް | (0) ޚިޔާލު

ކަންކުރުމަކީ ތަސްބީހަކިޔުމެވެ. އެވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ފިތުނައެވެ.

ކަންކުރުމަކީ ތަސްބީހަކިޔުމެވެ. އެވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ފިތުނައެވެ.

މީދޫ މަގުބައްތިތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބައްތި މިހާރު ނުދިއްލެއެވެ. އިރުއޮއްސި އަނދިރިވީމާ މަގުތައްވެސް އޮންނަނީ އަނދިރިވެފައެވެ. ކުށްކުރުމަށް މަގުފަހިވާފަދަ މާހައުލެއް އޮންނަނީ ގާއިމުވެފައެވެ. މިވާހަކަ ކަމާބެހޭ އިދާރާގެ ވެރިޔާގެ ކައިރީގައި އެތައްފަހަރަކު...

އިތުރު ތަފްޞީލް