Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 21 Aug 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކަޅިހާރިއޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 5

ކަޅިހާރިއޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 5

މުމްބާސާގެ ވަޒަންވެރީންގެ ތެރެއިން ފިރިހެނުން ތިބެނީ ދިގު ހަރުވާޅާއި ދިހުލިބާސްލައި ބޮލުގައި ތާކިހާ އަޅައިގެންނެވެ. ބޯ ހުންނަނީ ބައިލައިފައެވެ. ގިނަ އަންހެނުން މަގު ހިނގަނީ ކީމާގައެވެ. އަސްގާޑިޔަލާއި މޮޓަރުކާރު ބައިސިކަލުފަދަ ތަކެތި ދުއްވުން ވަރަށް ގިނައެވެ....

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 20 Aug 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކަޅިހާރިއޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 4

ކަޅިހާރިއޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 4

އެވަގުތުގައި އޮޑީގެ މީހުން އެވީ އުފަލަކީ ބޮޑުޒާތެއްގެ އުފަލެކެވެ. އެއުފަލެއް އެންމެ ފުރިހަމަވީ އޮޑީގައި އެދުރުގޭ އަހުމަދުދީދީ ހުންނެވި ކަމުންނެވެ. މިބައިމީހުންނާ ވާހަކަ ދެއްކެވީ އަހުމަދުދީދީއެވެ. މިބައިމީހުން އޮޑީގެ ޚަބަރު އަހައިފައި ބުނެފިއެވެ. މިއީ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 13 Aug 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކަޅިހާރި އޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 3

ކަޅިހާރި އޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 3

ވީހާވެސް އަވަހަށް ހިކިފަސްތަނެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި މިގޮތްމަތީން ދުއްވާތާ މަހެއް ފާއިތުވެއްޖެއެވެ. ބައެއްދުވަސްދުވަހު މަސްބޭނުން އޮވެއެވެ. ވިއްސާރަވެ ކަނޑުގަދަވީމާ އަރަގުވަނީއޭ ހީވާފަހަރު އާދެއެވެ. އަނބިދަރީންނާއި ބައްދަލުވުމުގެ އުއްމީދު ކެނޑި މަރުއައިސް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 12 Aug 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކަޅިހާރި އޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 2

ކަޅިހާރި އޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 2

ހުވަދޫކަނޑު ދުވާން ފެށިއިރު ކުރިއަށްދަނީ ގަޑިއަކު ދެތިން މޭލެވެ. ވަޔާއި އޮއި ހުރިނެތްގޮތާއި ރިޔަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައިފައި އެޅެގޭ އޮޑި ފިޔަވައި އަނެއް ފަސް އޮޑި ދަތުރުކުރީ ސީދާ އުތުރަށެވެ. އެޅެގޭ އޮޑި ދަތުރުކުރީ ކުޑައިކޮށް އިރުއުތުރަށެވެ. އިރުއޮއްސުމާ ހަމަޔަށް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 11 Aug 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކަޅިހާރި އޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 1

ކަޅިހާރި އޮޑި އެފްރިކާއަށް ބެހިގެންގޮސް ގެއްލުނު ވާހަކަ 1

ވާހަކައިގެ ފެށުން މިއީ ކަޅިހާރި އޮޑި ބެހުނު ވާހަކައެވެ. މި އޮޑިޔަކީ މީދޫ ކަޅިހާރި އަހުމަދުދީދީގެ އޮޑިއެވެ. މި އަހުމަދުދީދީއަކީ ގަނޑުވަރު ހަސަންދީދީ ކަޅިހާރި މެދުބީފާނާއި ކައިވެނިކޮށްގެން ލިބުނު ތިން ކުދީންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދޮށީ ކުއްޖާއެވެ. ވިޔަފާރި ކުރި ވަރަށް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 1 Jul 2017 | ކޮލަމް | (1) ޚިޔާލު

މޭޔަރު ސޯބެގެ މަރުކަޒުކުރުމުގެ ބާބު 1

މޭޔަރު ސޯބެގެ މަރުކަޒުކުރުމުގެ ބާބު 1

އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތްގޮނޑިވެސް ކާމިޔާބުކުރީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. މުޅި އަތޮޅުގައިވެސް އޮތީ އެމްޑީޕީގެ ރޫހެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ކަމުދިޔައީ އެމްޑީޕީގެ ޝިއާރުތަކާއި ގޮވުންތަކެވެ. މީގެ މާނަޔަކީ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 19 Jun 2017 | ތިމާވެށި | (0) ޚިޔާލު

ބޮޑުދޮންވެލިގަޑު

ބޮޑުދޮންވެލިގަޑު

ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގެ އުތުރުކޮޅުން ފެށިގެން ހޭޅިފަށާއި ދޭތެރޭގައި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑެއްވަރުގެ ހުސްތަންކޮޅެއް އޮވެއެވެ. ގާތްގަޑަކަށް ފަންސާސްހާސް އަކަފޫޓުގެ މިތަންކޮޅަށް ކިޔައިއުޅެނީ ބޮޑުދޮންވެލިގަޑެވެ. މިތަންކޮޅުގައި ވިނައެއް ނުހުރެއެވެ. ހުންނަނީ މުޅިންވެސް...

އިތުރު ތަފްޞީލް