Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 10 Nov 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 5

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 5

އަހުމަދުރަހާ އާއި އޭނާގެ އާއިލާ ގްރީީކްބޯޓު ބަންޑުންޖަހައިލުމުގެ ހާދިސާގައި ފޭދޫން އެންމެ ބޮޑު ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވި ކުދުގަނޑަވަރި އަހުމަދުރަހާޔަކީ ހުޅުދުވަށް އުފަން ހުޅުދޫ މީހެކެވެ. މަންމަޔަކީ ހުޅުދޫ ކުދުފޮކޮޅެގޭ އާމިނާމަނިކުފާނެވެ. ބައްޕަޔަކީ ހުޅުދޫ މާމަގިގޭ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 10 Nov 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 4

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 4

އިނގިރޭސީންގެ އެހީ ލިބުން ބޯޓު ބަންޑުން ޖަހައިލި ހާދިސާ ހިގި ވަގުތަކީ ފޭދޫގެ ވެރީން ވޯކީޓޯކީން އަތޮޅުއޮފީހަށް ގުޅުމަށްޓަކައި އޮފީސްފަންނުން އަތިރިމައްޗަށް ނުކުމެ ތިބި ވަގުތެވެ. އެދުވަސްވަރު ވޯކީޓޯކީން ވާހަކަ ދައްކާނީ އާއްމުގޮތެއްގައި އަތިރިމަތީގައި ތިބެގެންނެވެ....

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 10 Nov 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 3

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 3

ބޯޓަށް އެރުމަށްފަހު މަންމަ ގޮސް އިށީނީ އިންޖީނު ފަލްކާގެ މަތީގައެވެ. އަހަރެންވެސް އިނީ އިންޖީނު ފަލްކާގެ ކައިރީގައި އިންޖީނަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ކޮއްކޮ ރޮއެހަދާތީ މަސަލަސްކުރަން މަންމަ އިނީ އޭނާއަށް ކިރުދިނުމުގައެވެ. މިހެންތިއްބައި އެއްފަރާތަކަށް ބޯޓު ވަރަށް...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 10 Nov 2017 | ވާހަކަ | (1) ޚިޔާލު

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 2

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 2

ރަހާބެއްޔާ ނިޔާވުމުން ކައްދަދިޔެ ދެންއިނީ ހުވަދުއަތޮޅު ހަވަރުތިނަދޫ ތުއްތޫއޭ ކިޔުނު މީހަކާއެވެ. ދިރިއުޅުނީ ފޭދޫ ކަންޒުދޮށުގޭގައެވެ. ހުޅުދޫ އިބްރާހިމް މުހައްމަދުގެ ޗިލްކާބޯޓަށް ފޭދޫން ދެކުމާދިއުމުގެ ކަންތައް އިންތިޒާމްކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނީ ކައްދަދިޔެއާއި...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 10 Nov 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 1

މުޅި ފޭދޫ ރޮއްވައިލި ގްރީކްބޯޓު ކާރިސާ 1

ވާހަކައިގެ ފެށުން މިއީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއްގެ ވާހަކައެވެ. ފަހުގެ ތާރީޚުގައި އައްޑޫގައި ހިގި ކަނޑުމަތީގެ އެންމެ ހިތާމަވެެރި ހާދިސާގެ ވާހަކައެވެ. ކާރިސާއެކޭ އެދުވަސްވަރު ކިޔައި ނޫޅުނަސް ކާރިސާއެއްގެ ވާހަކައެވެ. މިހާދިސާއަށް ތެއްތިރީސް އަހަރުފަހުން...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 2 Nov 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

އައްޑޫބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުން މަރުގެ ތުންފަތްމަތިން ސަލާމަތްވިގޮތުގެ ވާހަކަ 3

އައްޑޫބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުން މަރުގެ ތުންފަތްމަތިން ސަލާމަތްވިގޮތުގެ ވާހަކަ 3

ތެޔޮޓޭންކަރަށް މީހުން ނެގުން ލޯންޗު ދިޔަތާ އިރުކޮޅެއްފަހުން އަނެއްކާވެސް އަތުވެއްޖެއެވެ. މިފަހަރު އައިސް ބޯޓަށްއެރީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ދިގު ވަލަކާއެކީގައެވެ. ބޯޓުގެ ވަށައިގެން ވައު ރަގަޅަށް އައްސާފައި ބުންޏެވެ. އިރުވެސް އޮއްސެނީއެވެ. ވަރަށް ވަރުގަދަ ތޫފާނެއްގެ އަސަރު...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 1 Nov 2017 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

އައްޑޫބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުން މަރުގެ ތުންފަތްމަތިން ސަލާމަތްވިގޮތުގެ ވާހަކަ 2

އައްޑޫބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުން މަރުގެ ތުންފަތްމަތިން ސަލާމަތްވިގޮތުގެ ވާހަކަ 2

ޝާފްޓް ބިންދައިގެންދިއުމާއި ހާލުގައިޖެހުން ފަތިސްވެގެންއައި ވަގުތު ބޯޓުގެ އިންޖީނު ފަލްކާގެ ތެރެއިން އިވުނީ ވަރަށް ގަދަފަދަ އަޑެކެވެ. އަޑާއެކު ބޯޓުގެ ދުވެލިވެސް ހުއްޓިއްޖެއެވެ. އެކަމަކު އިންޖީނު ހުރީ ހިގަހިގައެވެ. އޭރު އަދި ހުވަދުއަތޮޅެއް ނުފެނެއެވެ. ފެންނާން...

އިތުރު ތަފްޞީލް