Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 8 Oct 2015 | ކޮލަމް, މީހުން | (0) ޚިޔާލު

ބަބުރު ފަޑިޔައްތަކުރުފާނުގެ ޒިޔާރަތުގެ ހަގީގަތް

ބަބުރު ފަޑިޔައްތަކުރުފާނުގެ ޒިޔާރަތުގެ ހަގީގަތް

އީދިގަންމޫލެ ފަންނުން އަތިރިއަށް ފައިބާއިރު މުލިމަތީގައި ފެންނާން ހުންނަ ކަމަށް ބުނާ މަހާނަތަކާއި ޒިޔާރަތުގެ ހަގީގަތަކީ ކޮބައިބާވައެވެ. މަހާނަތަކޭ މިދެންނެވީ އާދައިގެ މަތިން މާކަންމަތީގައި ވަޅުލެވިފައިވާ މީހުންގެ މަހާނަތަކުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އިހުގެ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 26 Nov 2013 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކާޑުގޭ ލިކަވިލިއްސަ ގަހާއި މަދީނަތުލް ބަނާތުގެ މަލިކާގެ ވާހަކަ 2

ކާޑުގޭ ލިކަވިލިއްސަ ގަހާއި މަދީނަތުލް ބަނާތުގެ މަލިކާގެ ވާހަކަ 2

ނަޖޫއަށް އަންނަމުންދިޔަ ބަދަލުތައް ދެކޭން ހުރި ފާތުމައިދި ބިރުން ޝަހާދަތް ކިޔައި ތަކުބީރު ގޮވައި އެހީއަށް އެދި ހަޅޭލާން ފެށުމުން އިސާހިތަކު މިތަނަށް މީހުން ޖަމާވެ ނަޖޫ ނަގައިގަނެގެން ގެޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އޭރު ނަޖޫގެ ހާލަކީ މިޒަމާނުގައި ދެބަންދިހާރަވެގެން...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 25 Nov 2013 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކާޑުގޭ ލިކަވިލިއްސަ ގަހާއި މަދީނަތުލް ބަނާތުގެ މަލިކާގެ ވާހަކަ  1

ކާޑުގޭ ލިކަވިލިއްސަ ގަހާއި މަދީނަތުލް ބަނާތުގެ މަލިކާގެ ވާހަކަ 1

ހަވާގެ އެކި އިލާގާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަޖައިބުކުރުވަނިވި އިލާގާއަކީ މަދީނަތުލް ބަނާތު އެވެ. އެރަށުގައި ބަސްކިޔައި އުޅެނީ މުޅިންވެސް އަންހެނުންނެވެ. އެއުރެންގެ އުފާތަކާއި ހިތާމަތަކުގައި ފިރިހެނުންގެއެއްވެސް ދައުރެއް ނޯވެއެވެ. މި އިލާގާގެ ރާނީގެ ނަންފުޅަކީ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 18 Feb 2013 | ކޮލަމް | (0) ޚިޔާލު

އަހުރެމެން މިތިބީ ވަށޮބެއްޔާ ޖިންނި ގެނައިމާ ވީގޮތްވެފައެވެ..

އަހުރެމެން މިތިބީ ވަށޮބެއްޔާ ޖިންނި ގެނައިމާ ވީގޮތްވެފައެވެ..

އަހުރެމެން ދާދި ކުޑައިރު މީދޫގައި ވަރަށް ޒާތަކަށް ހިނގައި އުޅޭ ފިރިހެނަކު އުޅުނެވެ. ޒާތަކަށޭ މިބުނީ ދެކަކޫ ކޭއްތޭ ގޮތަށް ހިނގައި އުޅޭކަމުންނެވެ. އެއީ ޚުލްގު ރަނގަޅު ހިތްހެޔޮ މީހެކެވެ. އެންމެންވެސް އޭނާއަށް ކިޔައި އުޅޭ ނަމަކީ ވަށޮބެއްޔާއެވެ. އޭނާ ދިރިއުޅުނީ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 29 Oct 2012 | ވާހަކަ | (0) ޚިޔާލު

ކުބެއްޔާގެ ބިސްކޯދު ޑަބިޔަލުގެ ވާހަކަ

ކުބެއްޔާގެ ބިސްކޯދު ޑަބިޔަލުގެ ވާހަކަ

ގިޔާސުއްދީން ރަދުން ކަނޑުފައްތައިލިއިރު އެރަދުންގެ ހުންނެވީ އެންމެ ދަރިކަލެކެވެ. މިތުއްޕުޅު ދަރިކަލުންވެސް ފަސްގަނޑުގެ ދަށަށް ފޮނުވައިލާންކަމަށް ދޮންބަންޑާރައިންގެ ނުލަފާ ދަރީންތައް ހިތުލައިގެން އުޅެނިކޮށް މިދަރިކަލުން ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެގެން އުޅުނު...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 9 Oct 2012 | ސިޓީ | (0) ޚިޔާލު

ސުވާދީބު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ތާރީޚީ ސިޓީ

ސުވާދީބު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ ތާރީޚީ ސިޓީ

ތިރީގައި އެވަނީ ސުވާދީބު ސަރުކާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އަފީފު ދީދީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓައިމްސް އޮފް ލަންޑަން ނޫހުގެ އެޑިޓަރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގެ ޚުލާސާ ތަރުޖަމާއެކެވެ. ޓައިމްސް އޮފް ލަންޑަނުގައި މި ސިޓީ ޝާއިއު ކޮށްފައިވަނީ 25 މެއި 1959 ގައެވެ. ޓައިމްސް ނޫހުގެ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 2 Oct 2012 | ދޭސީ ޚަބަރު | (0) ޚިޔާލު

ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ ހަނދާނުގައި

ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީގެ ހަނދާނުގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޑރ އަފްރާޝީމް އަލީ ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ވަރަށް އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް ވަނީ އަވަހާރަކޮށްލާފައެވެ. އެމަރުހޫމަށް ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް މިންވަރު ކުރައްވާށިއެވެ. އަދި އެމަރުހޫމްގެ އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން...

އިތުރު ތަފްޞީލް