Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

| 2 Aug 2017 | މީހުން | (1) ޚިޔާލު

އައްލާމާ އަހުމަދު ބޮޑުނާއިބު ތަކުރުފާނު

އައްލާމާ އަހުމަދު ބޮޑުނާއިބު ތަކުރުފާނު

އަލްއައްލާމާ އައްޝައިޚު އަހުމަދު ޝިހާބުއްދީނަކީ އައްޑޫ ބޮޑުފަނޑިޔާރު ތަކުރުފާނާއި ކަޅިހާރި ބޮޑުދޮންދަލިކާ ކާލެގެއަށް ލިބިވަޑައިގަތް ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ތިންވަނަ ދަރިކަލުންނެވެ. މި ތަކުރުފާނު މާލޭގައި މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ބޮޑު އަހުމަދު ނާއިބު ތަކުރުފާނުގެ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 31 Jul 2017 | ވާހަކަ, ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 7

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 7

ސިލޯނުން ފުރައިގެން މެރިނަރުބޯޓު ދަތުރުކޮށްފައި އައިސް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެވުނުތަނާ މަތިންދާބޯޓެއް ބޯމަތީން ދެތިން ބުރު އަޅައިފިއެވެ. މިކަމާ ބިރުން މީސްތަކުން އުޅެގެންފިއެވެ. އެއީ ބަންގާޅުގެ މިނިވަންކަމުގެ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރެވެ. އެހެންވީމާ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 28 Jul 2017 | ވާހަކަ, ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 6

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 6

ހުސައިން މަނިކުފާނުގެ ޝަކުވާ އަޑުއަހާން ހުރެފައި އުޅަނދުގައި ހުރި އިސްމީހާ ބުންޏެވެ. ގިނަދުވަސްތަކެއްނުވެ ކަލޭމެން ރާއްޖެ ފޮނުވައިލަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން މަދެނަހުރީމެވެ. ލަސްވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލިބޭންޖެހޭ ޖަވާބު ނުލިބިގެންނެވެ. މަނިކުފާނު ބުންޏެވެ....

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 22 Jul 2017 | ވާހަކަ, ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 5

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 5

އެދުވަހުގެ އިރުއޮސްފުހުމާއި ދާދިގާތްވެފައިވަނިކޮށް ކުޑަކުޑަ މަތިންދާބޯޓެއް ބޯމަތީން ދެތިން ބުރު އަޅާލައިފައި ގެއްލިއްޖެއެވެ. ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން އެންމެ ގަދަވެގެންއައި ވަގުތު ބައްތިއެއްގެ އަލި ފެންނާން ފަށައިފިއެވެ. އަލި އަަންނަނީ ކައިރިވަމުންނެވެ. އެއީ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 17 Jul 2017 | ވާހަކަ, ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 4

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 4

މޫސުން ރަނގަޅުވެ ކަނޑު މަޑުވެއްޖެއެވެ. މަސްބޭނެން ފަށައިފިއެވެ. ކަނޑުމަސް ކެވޭންފެށި ގައިގައި ވަރުޖެހި ހިތްވަރު ލިބޭން ފަށައިފިއެވެ. ދިރިހުރުމުގެ އެދުން އާވާން ފަށައިފިއެވެ. ކައިގެން ބާކީވާ މަސް އެކިގޮތްގޮތް ހަދައިގެން ފަހަށްވެސް ރައްކާކުރާން ފަށައިފިއެވެ....

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 14 Jul 2017 | ވާހަކަ, ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 3

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 3

ދެވޭނުދެވޭ ދިމާލެއް ނޭގި ވައިހުރިގޮތަކަށް ބޯޓުދުއްވާން ފެށިތާ ހަތަރުފަސް ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ބޯފެން ހުސްވެ ފެނަށް ޖެހިއްޖެއެވެ. ބޯފެން އަޅާފައިހުރި ފީފާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފީފާއެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ ފީފާއެއް ހުސްވެއްޖެއެވެ. އެއްފީފާގެ ފުލުގައި ކުޑަކުޑަ...

އިތުރު ތަފްޞީލް

| 11 Jul 2017 | ވާހަކަ, ތާރީޚް | (1) ޚިޔާލު

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 2

މީދޫ ސިއްސުވައިލި ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން އީގަލްބޯޓު ބެހުން 2

މާމެންދޫން އީގަލްބޯޓު ފުރީ ޝައުބާން މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގައެވެ. އެދުވަސްވަރު ކޮންމެ ދަތުރުވެރިޔަކު ބޮޑު ފޮށިގަނޑެއް ގެންދާނެއެވެ. ނިދަން އޮންނާނީ އެމީހެއްގެ ފޮށިގަނޑުގެ މަތީގައެވެ. ހުވަދޫކަނޑުން ދަތުރު ކުރަމުންދިޔައިރު ޕެސެންޖަރުން ތިބީ މިކަހަލަ ފޮށިތަކުގެ...

އިތުރު ތަފްޞީލް