Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

އެންމެ ފަހުގެ ލިޔުންތައް

| 17 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

އަލިބެއްޔާގެ މޫސައިދިގެ ދައުރު ސުވާދީބު ދައުލަތް 1963 ގެ ސެޕްޓެމްބަރުގައި އުވި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދަށަށް ދިޔައިރު ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އައްޑޫއާ ހަވާލުވާނެ މީހަކު...

| 17 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ތާރީޚް | (0) ޚިޔާލު

ވާހަކައަށް ތަންހޯދައިލުން މިއީ އައްޑޫ ހިތަދޫގައި 1964 ވަނަ އަހަރު ހިގައިދިޔަ ވަރުގަދަ ހަމަނުޖެހުމަކާއި ގުޅިގެން އެރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން 79 މީހަކު ރަށުން...